ประกาศ!
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ข่าวรับนักเรียน/ ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบสอง ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

24 พ.ย. 2566

ประกาศ ผลการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 (PCSHS Science Mathematics Test 2023: PCSHS SMT 2023)

17 ต.ค. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบแรก ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

06 ต.ค. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (PCSHS Science Mathematics Test 2023 : PCSHS SMT 2023)

03 ต.ค. 2566

ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566(ส42)

19 เม.ย. 2566

ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566(ส41)

10 เม.ย. 2566

ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566(ส27)

10 เม.ย. 2566

ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566(ส39-ส40)

05 เม.ย. 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

08 ธ.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

29 พ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องโครงงาน Innovation Maker Space (ครั้งที่ 2)

10 พ.ย. 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว และตำแหน่งนักการภารโรง

07 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

03 พ.ย. 2566

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องโครงงาน Innovation Maker Space (ครั้งที่ 2)

27 ต.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

26 ต.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

18 ต.ค. 2566