ประกาศ!
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ข่าวรับนักเรียน/ ข่าวการศึกษา

การมอบตัวและทำสัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

04 มี.ค. 2567

การมอบตัวและทำสัญญาการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

04 มี.ค. 2567

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 9) ส64-ส66

04 มี.ค. 2567

(สรุป) รายชื่อผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (สำรองรอบ 8)

01 มี.ค. 2567

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 8) ส62-ส63

29 ก.พ. 2567

(สรุป) รายชื่อผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (สำรองรอบ 7)

28 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 7) ส60-ส61

27 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 6) ส59

25 ก.พ. 2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

27 ก.พ. 2567

ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All-in-one ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 ก.พ. 2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

12 ก.พ. 2567

ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล

08 ก.พ. 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล

06 ก.พ. 2567

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 1 อัตรา

30 ม.ค. 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

13 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

08 ธ.ค. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์