ประกาศ!
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ข่าวรับนักเรียน/ ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและสนามสอบ SMT

12 ก.ค. 2567

รายชื่อนักเรียนและห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

25 เม.ย. 2567

รายชื่อนักเรียนและห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

25 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 26) ส115

17 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 25) ส114

15 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 24) ส113

13 เม.ย. 2567

(สรุป) รายชื่อผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (สำรองรอบ 23)

13 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 23) ส106-ส112

11 เม.ย. 2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ รับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล

25 มิ.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล

21 มิ.ย. 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล

13 มิ.ย. 2567

โครงการก่อสร้างถนน กำแพงกันดิน ป้ายโรงเรียน ป้ายคำขวัญ รั้วโรงเรียน ป้อมยามและปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

24 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึกสีแบบมัลติฟังก์ชัน

15 พ.ค. 2567

ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึกสีแบบมัลติฟังก์ชัน

02 พ.ค. 2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

18 เม.ย. 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการหอพัก

09 เม.ย. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์