สัญลักษณ์โรงเรียน


ตราประจําโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ซึ่งออกแบบโดยนางสาวเพ็ชสุภา รัตนเพชร นายช่างศิลปกรรม ชำนาญงาน กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่าง สิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย

1. พระจุลมงกุฎสีเหลืองทอง

2. อักษร จ อันเนื่องจากพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

อักษร จ สีแสด ตัดขอบสีเหลืองทอง
อักษร ภ สีขาว ตัดขอบสีเหลืองทอง

3. ลายกระหนกสีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั้งสองข้าง

4. แพรแถบสีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง ระบุชื่อโรงเรียน

ดาวน์โหลดสัญลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญโรงเรียน: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ

ปรัชญาประจําโรงเรียน: