ประกาศ!
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ข่าวรับนักเรียน/ ข่าวการศึกษา

ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566(ส42)

19 เม.ย. 2566

ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566(ส41)

10 เม.ย. 2566

ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566(ส27)

10 เม.ย. 2566

ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566(ส39-ส40)

05 เม.ย. 2566

ห้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566(ส26)

05 เม.ย. 2566

ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566(ส37-ส38)

22 มี.ค. 2566

ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566(ส36)

21 มี.ค. 2566

ให้นักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัว มอบตัว และทำสัญญาให้การสนับสนุนการศึกษานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566(ส31-ส35)

20 มี.ค. 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ รับสมัครงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.ย. 2566

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 ก.ย. 2566

แผนจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

28 ส.ค. 2566

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้า(พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 ก.ค. 2566

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พ.ค. 2566

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 เม.ย. 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์

19 เม.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One

12 เม.ย. 2566