ติดต่อเรา


ที่อยู่ : 196 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

เบอร์โทรติดต่อ : 0-7559-0364

โทรสาร : 0-7559-0367

E-mail : contact@pcshstrg.ac.th, pcctrg9200@hotmail.com

Facebook Page : https://www.facebook.com/pcshstrg